Planimetrie

Čtverec

Délka strany a:
U desetinného
čísla
místo desetinné čárky pište tečku.
Obvod čtverce:
Obsah čtverce:
Čtvercová úhlopříčka:
Poloměr vepsané kružnice:
Poloměr opsané kružnice:
Slevy až 90%
Copyright © 2009 - 2012; e-mail: svacinao@gmail.com