Planimetrie

Kružnice - Kruh

Poloměr r:
U desetinného
čísla
místo
desetinné čárky
pište tečku.
Vnitřní poloměr R:
Úhel α:
Obvod kruhu / délka kružnice:
Obsah kruhu:
Délka oblouku:
Obsah kruhové výseče:
Obsah kruhové úseče:
Obsah mezikruží:
Obsah výseče mezikruzi:

Kruhová výseč

Kruhovou výsečí nazýváme průnik kruhu a úhlu s vrcholem ve středu kruhu S.
(l je délka příslušného oblouku kružnice,
α je velikost příslušného středového úhlu v míře stupňové)

Výseč mezikruží

Plocha ohraničená dvěma oblouky soustředných kružnic a úsečkami, které spojují krajní body těchto oblouků.
Slevy až 90%
Copyright © 2009 - 2012; e-mail: svacinao@gmail.com